Biblioteket

Idag har jag och Veronica varit med halva klassen på biblioteket. Ankan var kvar på skolan med halva klassen. I morgon byter vi. Lyx att kunna åka med så få barn. Alla fick välja två bänkböcker. Det var svårt att välja när det fanns så mycket böcker. Vi spelade lite spel och hann mysa lite i sagohörnan med. Fantastisk eftermiddag med glada, nyfikna elever.😃

Vi ger varandra tips om böcker vi läst.
Vi ger varandra tips om böcker vi läst.
Vi läste lite.
Vi läste lite.
Fia och schack spelades.
Fia och schack spelades.

 

Läxor

Man kan diskuttera om man ska ha läxor eller inte. Har ni åsikter om läxornas storlek eller svårighetsgrad får ni gärna kontakta mig. Mitt syfte med läxorna är:

 • Att läsa varje dag högt för någon ger ett flyt i läsningen.
 • Att prata om innehållet ökar läsförståelse.
 • De elever som läser 10-15 minuter om dagen ökar sitt flyt och läsförståelse markant jämfört med de som bara läser i skolan.
 • Mattepappret övar många olika moment inom ämnet. De som tycker det är för lätt har jag skickat med yterliggare ett papper. Matteläxan är för att repetera det vi gör i skolan.

Eleverna får läxorna på tisdagarna och ska tillbaka på måndagen.

 

Vattkoppor och löss

Vi har elever som fått vattkoppor. En barnsjukdom med vattenfyllda blåsor som kliar. Vissa barn får enstaka koppor medans andra får över hela kroppen. Sjukdomen är väldigt smittsam och därför ska man vara hemma tills alla koppor torkat.

Vi har löss på skolan, titta igenom ert barns hår med jämna mellanrum och behandla vid behov.

Mvh

Helena Briger

Har ni frågor är det bara att kontakta mig.

Skolråd minnesanteckningar

Minnesanteckningar från Öppet föräldrasamråd

 

Datum:       Måndagen den 28 november 2016

Plats:         Åk 4 klassrum på Tingvallaskolan

 

Närvarande: Anna Sandström åk 3, Sabina Hecimovic Harambasic åk 2 och 4, Stefan Hafstad åk 3, Camilla Pettersson åk 5, Ulrika Nyman fsk, Peter Roslund 1A, Niklas Nyrfors åk 4 och 5, Susanne Sundström 1B, Ellinor Hedström åk 4, Jonas Törngren åk 4, Jessica Fjäll lärare, Therese Andersson Bäckman lärare och Helena Eriksson rektor 

Vi bjöd in till ett samråd där vi skulle presentera följande:

 • Elever från åk 4-6 presenterar hur de arbetar med IKT som verktyg i klassrummet.
 • Jessica och Tessan berättar hur de arbetar med IKT
 • Utvecklingsarbete inom våra fokusområden på Tingvallaskolan. Trygghet, Lärande och Miljö
 • Övriga frågor

 

Jessica inledde med att presentera vår nya IKT plan. Hon presenterade sedan vidare hur vi jobbar med IKT i undervisningen. Exempel på hur vi jobbar med OneNote Class Book/Office 365. Hon visade på från ämnet svenska och svenska som andraspråk där vi fick se exempel från elevernas arbeten, men även hur hon lägger upp i mappar åt eleverna. Elever från åk 4 och 5 presenterade sina arbeten. Tack till er elever som var med!

De berättade om fördelar och nackdelar kring IKT. Nätverk, teknik som strular. Som lärare måste du vara kvicktänkt beskrev Jessica. Eleverna kunde inte se några nackdelar, men många fördelar.

Frågan kring att skriva för hand kom upp från föräldrar, kunskapskravet i svenska/svenska som andraspråk är att skriva läsligt för hand och vi tränar fortfarande på att skriva för hand. Således jobbar vi fortfarande med skrivböcker, penna och sudd.

Målet på skolan är att alla ska ha kört igång med OneNote Class Book och vara igång under läsåret.

Hur man är på nätet! Vi pratar och utbildar mycket i skolan vad som är rätt och fel. Ni hemma och vi på skolan måste samarbeta. Viktigt att vi har kontakt om ni upptäcker saker som sker hemma som kommer med till skolan så att vi kan samarbeta kring att få stopp på förbjudna saker, kränkningar.

En förälder frågade om utveckling – vad gör vi om ett eller två år? Vi har inte pratat än på det sättet, mer än att alla använder iPads på ett mer naturligt sätt. Vi vill att alla känner sig mer trygga och har utvecklat användningsområdet inom IKT än mer.

Kollegialt lärande är viktig aspekt för oss på skolan och även i kommunen. På onsdagar jobbar lärarkollegiet med IKT – informations- och kommunikationsteknik, SUA – språkutvecklande arbetssätt och BFL – bedömning för lärande. Vi jobbar även kommunövergripande, men även nationellt i ett nätverk med Liber/Discovery i ett projekt som heter ”Lighthouse project” där vi nätverkar med skolor i Sverige men även med Discovery från England.

Tessan berättade om hur hon jobbat med bilden i åk 6, där de tittat på bland annat upphovsrätt kring vilka bilder vi får ta från nätet.

Fokusområde, trygghet.

Enkät som gjordes tidigare och där vi fick lågt på arbetsro. Ny förvaltningschef, varit här på besök. Lyft studiero och hur vi arbetar med detta. Incidenter i korridorerna, bland annat saker som hamnat i toaletten. Något vi jobbar med på skolan.

Toalett-problem, många elever som säger att de inte vill gå på toaletten för att de är ofräscha. Förslag att testa klasstoalett och läraren har en nyckel som man får låna. Kanske en tävling om finast toalett.

Trygghetsteamet som träffas varje vecka och lyfter elevärenden. Finns det saker som kommer fram hemma får ni gärna höra av er.

Övriga frågor:

Vuxna ute på raster och i korridorer? Vi har extra vuxna ute jämfört med förra året. Önskan om korridorsvakt från elevråd, diskuteras bland personalen. Bytt lås på dörrar utåt gården, så att dessa ska vara låsta för att andra inte ska komma in, men också för att spring i korridorerna ska minska.

Frågan om elever som behöver en extra person ute. Det förklaras ekonomiskt hur pengar för resurser tilldelas. Det finns tydliga handlingsplaner och en åtgärdstrappa som följs även för dessa plan. Vi arbetar aktivt med detta kontinuerligt.

Frågan om hur vikarier får veta hur man löser konflikter, det har setts på skolgården vikarier som inte löser konflikter på så bra sätt. Vikarier får instruktioner och coaching i att vara en tydlig vuxen och be om hjälp av en ordinarie pedagog om det känns som en konflikt som man inte kan lösa.

 

Fråga om infarten till skolan, Peter Roslund har kontaktat kommunen för att tala om vad som fattas. Gångvägen bland annat. Asfaltera grusgropen(parkeringen). Skylta upp så att parkeringen blir tydlig. Många som stannar och släpper av sina barn eller parkerar sina bilar. Asfaltera och göra vändzon, samt märka upp parkering så att alla parkerar där man ska. Förskoleklassen ska flytta till nya paviljongen så att Aspbacken kan flytta in i nuvarande paviljonger för att den ska rivas och byggas upp igen. Helena har bett om att få svar om hur vi ska parkera och var. Skriva om det i månadsbrev om hur vi ska parkera.

 

 1. Kom ihåg att i förväg maila frågor till nästa Öppna föräldrasamråd, så vi ges möjlighet att förbereda oss. Vi pratar om hela skolans utveckling.
 1. Mötesplan läsåret 16/17
 2. Nästa Öppna föräldrasamråd är den 15 februari 2017, klockan 18.30-20.00. Välkomna!
 1. TACK från Jessica, Tessan och HelenaStort tack till våra engagerade föräldrar, vi vill gärna ha ännu fler på våra möten så ta gärna med er någon extra på nästa möte! Vi ses då J
  Vid tangentbordet
 2. Helena Eriksson, rektor
 3. Välkomna med tankar och åsikter för förbättringar och vi ser fram emot nästa möte.

veckbrev v45

Hej

Förra veckan var det bokstaven f som ni sett. Vi följde valet i USA och eleverna fick i grupper göra egna partier med partiledare och vallöfte. De var otroligt duktiga och samarbetade bra. Vi gick in till 1a och redovisade vårt arbete. I matematiken har vi börjat med subtraktion som kan vara lite klurigt. Vi har arbetat enskilt och i grupp med mattesagor för att förtydliga skillnaden och likheten mellan + och -.

 

Nu i veckan börjar vi våra läsveckor. Vi har tillsammans i klassen bestämt innehållet på detta.20161111_131927

De som vill får ta med sin en kudde och en bok hemifrån efter önskemål om detta.

När de kommer i morgon startar vi som vanligt med veckans ord och veckomatte. Sen ligger det en bok på deras egen nivå och en bild från ”konstnären” att fylla i efter läsningen. Minst två i klassen har samma bok vilket innebär att när man läst själv så sitter man tillsammans och läser.

Både matematiken och svenskan är eleverna indelade efter deras kunskaper. Alla måste få utmaningar och vi är alla bra på olika saker och behöver olika nivåer. Fyra nivåer har jag gjort så att jag kan ge alla individuella utvecklingsplaner.

Veckans bokstav är Ll . Eleverna kommer få en matteläxa på tisdag och läsläxa varje dag. Antingen en kapitelbok eller en kort bok. Det medföljer en lapp som ni tillsammans ska fylla i.

Trevlig vecka!  Helena

 

Nu t

 

 

Bokstaven Ff

Vi började dagen där vi slutade igår med att följa valet i USA. Vi tittade få vinnartalet och jag översatte vad den nya presidenten sa.

Vi har sen arbetat med bokstaven f både inne och ute.

Vi skriver ord och meningar på f.
Vi skriver ord och meningar på f.
Vi gör fantasifigurer som vi sen ska skriva om när de är klara.
Vi gör fantasifigurer som vi sen ska skriva om när de är klara.
Vi bygger flaggor med lego.
Vi bygger flaggor med lego.

Skridskor 14 november

På måndag den 14 november ska vi åka skridskor på gymnastiken. Vi kommer åka buss dit efter lunchen och är tillbaka till två.

Ta med:

 • Skridskor
 • Hjälm
 • Vantar
 • Kläder som är varma

De som vill får ta med sig fika.