Läxa

Sv: Text på lösblad. Rita en fin bild som passar till texten.

Ma: Matematikboken, räkna vidare men längst tom sid.97.

Läxa till måndag den 13 mars

Eleverna har fått olika läxor i matematiken. När de skriver sina tre meningar ska de tänka på stor bokstav, mellanrum och punkt.

Läxa till den 13 mars:

Svenska: Läs kapitel 6 i boken ”Huset på Alvägen” en gång varje dag. Skriv tre meningar om vad kapitlet handlade om.

Matematik: gör sidan                                           i matteboken.

Gör diagrammet om födelsedagar.

Veckans läxa v 3

Vi kommer börja läsa en ny bok. Alla kommer läsa samma bok. De som har svårt med läsningen läser den gula rutan. De som kan läsa läser hela texten. Det bästa är om man läste hela kapitel ett varje dag. Då blir man mer säker och får lästräning en liten stund varje dag vilket ger bäst resultat i längden.

Matematikläxan är stencilen.

Allt redovisas på måndag. Då är det viktigt att läxan är med till skolan. Vi kommer då läsa i smågrupper på fm.